Online Reservation
Check-in
Check-out
Rooms
Adults
Children
Promo Code

ประกาศตำแหน่งงานว่าง

แนะนำโรงแรม

พี พี เอราวัณปาล์ม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ ณ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการที่พัก อาหาร และด้านการท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดทั้งปี ขณะนี้ทางสถานประกอบการ ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าบรรจุเป็นพนักงานประจำ โดยจะเปิดรับสมัครทั้งผู้ที่มีประสบการณ ์และไม่มีประสบการณ ์ด้านงานท่องเที่ยว และโรงแรม เข้าปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ เป็นจำนวนหลายอัตรา

สวัสดิการ

 • มีประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายแรงงาน
 • ที่พัก
 • ยูนิฟอร์ม
 • เงินเซอร์วิสชาร์จ และเงินอินเซนทีฟชาร์จประจำเดือน
 • ตั๋วเรือไป-กลับ ระหว่างเกาะภูเก็ต-เกาะพีพี
 • อาหาร 3 มื้อ (เฉพาะพนักงานประจำที่รีสอร์ท

ลำดับ ตำแหน่งงาน
จำนวน คุณสมบัติ
1 นักศึกษาฝึกงาน
 • แผนกต้อนรับ
 • แผนกห้องอาหาร
 • แผนกครัว
 • แผนกแม่บ้าน
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นต่อการทำงาน
 • รักในการทำงานบริการด้านงานโรงแรม
 • หากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 พนักงานเดินอาหาร
Bus Girl / Bus Boy
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • รักในงานบริการ
3 พนักงานเสิร์ฟ
Waiter / Waitress
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีทักษะฟัง พูดภาษาอังกฤษได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • รักในงานบริการ
4 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
Receptionist
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะฟัง พูดภาษาอังกฤษได้
 • รักในงานบริการ
 • หากมีความรู้ภาษาภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 พนักงานรับจองห้องพัก
Reservation
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะฟัง พูดภาษาอังกฤษได้
 • รักในงานบริการ
 • หากมีความรู้ภาษาภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 พนักงานยกกระเป๋า
Bell Boy
หลายอัตรา
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • รักในงานบริการ
7 กัปตันห้องอาหาร
Restaurant Captain
2
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะฟัง พูดภาษาอังกฤษได้
 • รักในงานบริการ
8 พนักงานบาร์เครื่องดื่ม
Bartender / Bartendy
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 • รักในงานบริการ
9 พนักงานเก็บเงิน
Cashier
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสายงานบัญชี
 • มีทักษะฟัง พูดภาษาอังกฤษได้
 • รักในงานบริการ
10 พนักงานบัญชี
Accountant
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในสายงานบัญชี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
11 พนักงานดูแลห้องพัก
Room maid / Room boy
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • รักในงานบริการ
12 หัวหน้ากุ๊กครัวไทย-จีน
Thai-Chinese Chef de partie
1
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
13 หัวหน้ากุ๊กครัวยุโรป
European Chef de partie
2
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
14 กุ๊กครัวไทย-จีน
Thai-Chinese Commis II, Commis I
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
15 กุ๊กครัวยุโรป
European Commis II, Commis I
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
16 พนักงานเบเกอรี่ 2
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
17 หัวหน้าพนักงานล้างจาน
Supervisor Steward
2
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
18 พนักงานล้างจาน
Steward
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • รักในงานบริการ
19 ช่างทั่วไป
(ไฟฟ้า / แอร์ / ประปา / อิเล็คทรอนิค)
หลายอัตรา
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ในสายงาน
 • มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน
20 ช่างก่อสร้าง
(งานไม้/ งานปูน/ กระเบื้อง/ เฟอร์นิเจอร์)
หลายอัตรา
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ในสายงาน
 • มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน
21 พนักงานเกษตร
Gardener
หลายอัตรา
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • หากมีความรู้ด้านงานเกษตรโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
จำนวน
2
รูป
2. ใบรับรองคุณวุฒิ (ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
จำนวน
1
ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
จำนวน
1
ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
จำนวน
1
ชุด
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)      

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้ที่
ฝ่ายบุคคล สำนักงานกรุงเทพฯ
บริษัท โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
33/13 ปากซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 42 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ :02 1154199 , 090 9204182 หมายเลขโทรสาร : 02 0534198
e-mail address : bkkhr@phiphinatural.com
ID Line : 021154199

เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น.

หมายเหตุ มีสวัสดิการอาหาร ที่พัก ยูนิฟอร์ม และค่า service chargeประจำเดือนทุกตำแหน่งปฏิบัติงานที่เกาะพีพี จ.กระบี่